polski
  0.00 PLN
0
DEFINICJE
 1. Sklep  www.misja52.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem internetu.
 2. Sprzedawca – Osoba lub firma oferująca produkt 
 3. Kupujący -  osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna dokonująca zakupów.
 4. Konsument -  w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
 6. Przedsprzedaż - Możliwość zakupu produktu przed wprowadzeniem go na rynek.
 
DANE KONTAKTOWE
Właścicielem sklepu www.misja52.pl jest firma T. DEAL Tomasz Kania, zarejestrowana pod adresem Leszczyny 82 c, 26-008 Górno NIP: 6572434748, REGON: 292886313, tomasz.kania@misja52.pl
 
ZAMÓWIENIA
 1. Zamówienia można składać poprzez sklep internetowy www.misja52.pl
 2. Zamówienia złożone w przedsprzedaży będą realizowane zgodnie z opisem podanym w opisie Karty Produktu
 3. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem. 
 4. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 5. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
 6. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. 
 7. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
 8. Realizacja zamówienia Konsumenta rozpoczyna się w momencie opłacenia zamówienia przez Konsumenta lub osobą upoważnioną
 9. Wysłanie produktu fizycznego wykonywane jest zgodnie z opisem podanym w Karcie Produktu
 
PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I REKLAMACJE
 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego .
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć poprzez email tomasz.kania@misja52.com
 4. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 48h od daty otrzymania przez  Sprzedającego
 6. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt.
 
BEZPIECZEŃSTWO DANYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI
 1. Administratorem Danych Osobowych  jest właściciel sklepu www.misja52.pl, firma T.DEAL Tomasz Kania  zarejestrowana pod adresem Leszczyny 82 c, 26-008 Górno
 2. Administrator Danych Osobowych odpowiada za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, a zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych, a także prawa Kupującego związane z jego danymi osobowymi są dostępne w Polityce prywatności.
 3. Administrator Danych Osobowych zbiera i przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie jaki jest to uzasadnione umownym lub prawnym obowiązkiem.
 4. Wyrażenie przez Kupującego zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a zgoda na przetwarzanie danych w określonym celu może zostać w każdej chwili wycofana.
 5. Na potrzeby realizacji zamówienia Kupującego zbierane są następujące dane osobowe: adres pocztowy, miejsca wydania rzeczy, e-mail , numer telefonu 
   POLECANE PRODUKTY

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER
  KONTAKT
T.DEAL Tomasz Kania
Leszczyny 82c
26-008 Górno
502 902 112
©2021 Misja52
Oprogramowanie sklepów internetowych web-market.pl
Strona wykorzystuje pliki cookies. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia w Twojej przeglądarce.